مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید سوالات خود را در این سایت جستجو کنید؟

استانداردهای زیرنویس ها مکتب خونه

مشاهده همه

آموزش خروجی گرفتن زیرنویس با فرمت Vtt

مشاهده همه

نحوه انتخاب و دانلود دوره ها

مشاهده همه

پس از انتخاب دوره

مشاهده همه

نمونه زیرنویس

مشاهده همه

آموزش تنظیم سه پایه

مشاهده همه

آموزش کار با دوربین

مشاهده همه

آموزش کار با میکروفون

مشاهده همه

نکات فیلم برداری

مشاهده همه

استانداردهای زیرنویس ها مکتب خونه

مشاهده همه

آموزش خروجی گرفتن زیرنویس با فرمت Vtt

مشاهده همه

نحوه انتخاب و دانلود دوره ها

مشاهده همه

پس از انتخاب دوره

مشاهده همه

نمونه زیرنویس

مشاهده همه

آموزش تنظیم سه پایه

مشاهده همه

آموزش کار با دوربین

مشاهده همه

آموزش کار با میکروفون

مشاهده همه

نکات فیلم برداری

مشاهده همه

زیرنویس

مشاهده همه
استدانداردها
استدانداردها

1- ویدیوهای دوره‌ی انتخابی می بایست حاوی تصاویر

زیرنویس مکتب‌خونه

مشاهده همه
استانداردهای زیرنویس ها مکتب خونه
استانداردهای زیرنویس ها مکتب خونه

  1- ویدیوهای دوره‌ی انتخابی می بایست حاوی

آموزش خروجی گرفتن زیرنویس با فرمت Vtt
آموزش خروجی گرفتن زیرنویس با فرمت Vtt

برای خروجی گرفتن به صورت Vtt  در نرم

نحوه انتخاب و دانلود دوره ها
نحوه انتخاب و دانلود دوره ها

شما میتوانید از هر دوره انگلیسی زبانی که

پس از انتخاب دوره
پس از انتخاب دوره

پس از انتخاب دوره طبق استانداردهای گفته شده

نمونه زیرنویس
نمونه زیرنویس

اگر برای بار اول است که میخواهید دوره

مستندات روگان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از

مشاهده همه
شروع کنید
شروع کنید

قبل از ساختن سایت خود، بهتر است به

سوالات
سوالات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

نکات / راهنما
نکات / راهنما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

تنظیمات قالب
تنظیمات قالب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

کدکوتاه
کدکوتاه

. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله

ویژوال کامپوزر
ویژوال کامپوزر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

مستنندات دوکی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از

مشاهده همه
المنت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

محتوا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

برجسته نحو کد

ما با استفاده از منشور JS لورم ایپسوم

طراحی

نمایش تغییرات طرح بندی صفحه اسناد.

تغییرات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

مستنندات گالیو

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از

مشاهده همه
شروع کنید
شروع کنید

قبل از ساختن سایت خود، بهتر است به

چگونه (سوالات متداول)
چگونه (سوالات متداول)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

نکات / راهنما
نکات / راهنما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

تنظیمات قالب
تنظیمات قالب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

برخی مسائل رایج
برخی مسائل رایج

ما در اینجا راه حل هایی را در

تغییرات
تغییرات

----- 1.2 (08 ژانویه 2018) ------ ثابت: رنگ

نمونه راهنمای کاربر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از

مشاهده همه
شروع کنید
شروع کنید

قبل از ساختن سایت خود، بهتر است به

چگونه (سوالات متداول)
چگونه (سوالات متداول)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

راهنمای نمونه
راهنمای نمونه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

تنظیمات قالب
تنظیمات قالب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

برخی مسائل رایج
برخی مسائل رایج

ما در اینجا راه حل هایی را در

بخش راهنما
بخش راهنما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم