مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بصورت سازمانی از مکتب‌خونه دوره خریداری کنید؟

Docy

مشاهده فاکتور پرداخت

برای مشاهده فاکتورهایی که برای شما ایجاد و پرداخت شده است می‌توانید وارد پنل مدرس شوید.

 

 

در پنل مدرس برروی منوی امور مالی بزنید.

 

 

در صفحه ی امور مالی فاکتور هایی که برای شما ایجاد شده است قابل مشاهده می باشد. در این قسمت اطلاعاتی اعم از تاریخ صدور، مبلغ (به ریال)، مشاهده فاکتور و جزئیات قابل مشاهده می باشد. با زدن برروی مشاهده فاکتور، فایل فاکتور برای شما قابل مشاهده خواهد بود و همچنین با زدن برروی جزئیات فاکتور، فایل جزئیات فاکتور به شما نمایش داده می‌شود.

محتوا