مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

پس از تحویل ویدیوها، دوره به سرعت منتشر می شود؟

Docy

پلاگین های مورد نیاز

پس از نصب تم، بیشتر باید افزونه‌های «Faster Core»، «Visual composer» و«Codestar Framework» را نصب کنید تا نسخه نمایشی را وارد کنید. محتوا و همچنین موضوع را به درستی کار کنید.

همه افزونه های مورد نیاز و توصیه شده را در آنجا پیدا خواهید کرد ظاهر > پلاگین ها را نصب کنید.

محتوا