مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بصورت سازمانی از مکتب‌خونه دوره خریداری کنید؟

Docy

فضای خالی بین ردیف ها را کنترل کنید

شما می توانید فضای بین ردیف ها را از تنظیمات بخش کد کوتاه ویژوال کامپوزر کنترل کنید.
بخش کد کوتاه را از صفحه ویرایش صفحه ویژوال کامپوزر (ویرایشگر پشتیبان یا جلویی) که می‌خواهید کنترل کنید، انتخاب کنید. برگه استال را از تنظیمات عنصر سازنده تصویری بررسی کنید. به تصویر زیر از آن نگاهی بیندازید-
 
 
توجه:  پرداخت (فضاهای اطراف بخش) را در جهت عقربه‌های ساعت (بالا سمت راست پایین سمت چپ) وارد کنید

 

محتوا