مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بصورت سازمانی از مکتب‌خونه دوره خریداری کنید؟

Docy

پلاگین ضروری

پس از نصب تم، بیشتر باید افزونه‌های “هسته اصلی”، “ویژوال کامپوزر” و“فریم ورک “ را برای وارد کردن نسخه نمایشی نصب کنید. محتوا و همچنین قالب را به درستی کار کنید.

همه افزونه های مورد نیاز و توصیه شده را در ظاهر > پلاگین ها را نصب کنید.

محتوا