مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بصورت سازمانی از مکتب‌خونه دوره خریداری کنید؟

Docy

مشاهده آمار فروش دوره

برای مشاهده آمارها مربوط به دوره های خود, وارد پنل مدرس شوید.

 

 

در پنل مدرس برروی منوی آمارها کلیک کنید.

 

 

در صفحه آمارها چند بخش قابل مشاهده می‌باشد. همچنین در این بخش امکان فیلتر به دو حالت نام دوره و تاریخ مد نظر قابل انجام است که با انتخاب دوره از لیست دوره‌های خود و همچنین مشخص کردن بازه‌ی مد نظر می‌توانید اطلاعات مرتبط با فیلترها را مشاهده نمایید. در این صفحه، هر بخش اطلاعات مخصوص به خود را نمایش می‌دهد که به اختصار درباره ی هر کدام توضیح داده می شود :

1- خرید دوره کامل (دوره‌هایی که دارای تمرین و پروژه هستند): در این قسمت تعداد خرید و درآمدی که شما از فروش دوره های کامل (دوره هایی که به همراه تمرین و پروژه تعریف می‌شوند) کسب کرده‌اید نمایش داده می شود.

2- خرید محتوا: در این قسمت تعداد خرید دوره‌هایی که بدون تمرین و پروژه تعریف شده‌اند نمایش داده می‌شود و همچنین درآمدی که از فروش این دوره بدست آورده‌اید قابل مشاهده است.

3- ارتقا به دوره کامل: در مکتب‌خونه امکان ارتقا از دوره ی محتوایی (بدون تمرین و پروژه) به دوره ی کامل (به همراه تمرین و پروژه) وجود دارد. در صورتی که دوره ی شما از نوع کامل باشد در این قسمت درآمد و تعداد خریدی که از ارتقا دانشجویان خود از دوره محتوایی به کامل بدست آورده‌اید، نمایش داده می‌شود.

4- تمدید خرید: در صورتی که دوره شما از نوع کامل باشد و زمان انجام تمارین و پروژه دانشجو به پایان برسد، برای تکمیل روند و دریافت گواهی نامه نیاز است تا فرد دوره را تمدید کند. در این بخش تعداد خرید و درآمد شما از این حالت نمایش داده می‌شود.

5- مجموع: در این بخش مجموع درآمد و خرید دوره‌های شما بصورت تجمیعی نمایش داده می‌شود.

6- آمار کلی: در این بخش امتیازاتی که کاربران به شما داده‌اند نمایش داده می‌شود و همچنین تعداد ثبت نام‌هایی که دوره شما داشته است قابل مشاهده است. (ثبت نام به منزله خرید دوره نیست.)

محتوا