مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بدون هزینه در مکتب‌خونه تدریس کنید؟

Docy

محتوای صفحه

با دنبال کردن مراحل زیر می توانید صفحه تماس را ایجاد و پیکربندی کنید-

ایجاد صفحه تماس

از داشبورد وردپرس خود به صفحات > جدید را اضافه کنید. سپس الگوی صفحه را به عنوان «صفحه تماس» انتخاب کنید و روی دکمه انتشار کلیک کنید تا صفحه تماس ایجاد شود.

پیکربندی صفحه تماس

به تنظیمات تم > تماس با تنظیمات صفحه از داشبورد وردپرس خود برای پیکربندی تنظیمات صفحه تماس. در اینجا همه چیزهایی را که برای تغییر الگوی صفحه تماس نیاز دارید دریافت خواهید کرد.

محتوا