مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

پس از تحویل ویدیوها، دوره به سرعت منتشر می شود؟

Docy

نحوه تنظیم فاویکون سایت

به ظاهر > سفارشی کردن > شناسه سایت. سپس یک تصویر را به عنوان نماد سایت انتخاب کنید. توصیه می شود از یک تصویر .ico به عنوان نماد سایت (favicon) استفاده کنید.

محتوا