مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

پس از تحویل ویدیوها، دوره به سرعت منتشر می شود؟

Docy

مشاهده نظرات دانشجویان

برای مشاهده نظرات کاربران، وارد پنل مدرس شوید.

 

 

در پنل مدرس، مقابل دوره مد نظر برروی گزینه‌ی مشاهده نظرات بزنید تا به صفحه ی دوره و بخش نظرات کاربران منتقل شوید. در این قسمت می‌توانید نظراتی که دانشجویان برای دوره گذاشته‌اند را مشاهده کنید.

محتوا