مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بصورت سازمانی از مکتب‌خونه دوره خریداری کنید؟

Docy

تنظیمات هدر

در قسمت تنظیمات هدر، گزینه های سفارشی سازی هدر زیادی خواهید داشت. در این بخش، می‌توانید نشان‌واره را تغییر دهید و نوار عنوان صفحه/پست، حاشیه بالای صفحه، رنگ هم‌پوشانی نوار عنوان و غیره را تغییر دهید.

محتوا