مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

پس از تحویل ویدیوها، دوره به سرعت منتشر می شود؟

Docy

تکمیل اطلاعات: تعریف فصل‌ها

 

برای تعریف فصول و جلسات در پنل مدرس، وارد بخش ویرایش فصل‌ها در مقابل دوره مدنظر خود شوید.

 

 

در سمت چپ صفحه برروی افزودن فصل بزنید.

 

 

1- نام فصل: در این قسمت نام مرتبط با فصل را ثبت می‌کنید.

2- شرح فصل: برای شرح فصل باید توضیحی کوتاه که موارد ذکر شده در فصل را در بر می‌گیرد، ثبت شود.

 

 

پس از ثبت فصل، وارد بخش لیست فصول دوره می‌شوید. در این صفحه گزینه های مختلفی وجود دارد که به اختصار آنها را بررسی می‌کنیم:

1- ویرایش جزئیات: در این قسمت می‌توانید اطلاعات فصل که در قسمت قبل وارد کردید را ویرایش کنید.

2- ویرایش جلسات: هر فصل از تعدادی جلسه تشکیل می‌شود که با زدن برروی این قسمت می‌توانید جلسات مربوطه را اضافه یا ویرایش کنید.

3- حذف: با زدن برروی این دکمه می‌توانید فصل مربوطه را حذف نمایید.

همچنین با کشیدن فصول به سمت پایین و بالا می‌توانید ترتیب نمایش آنها را تغییر دهید. درصورتی که ترتیب تغییر داده شد، برروی ذخیره ترتیب بزنید.

محتوا