مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید سوالات خود را در این سایت جستجو کنید؟

Docy

استاندارد انتخاب عنوان دوره

عنوان دوره یکی از اولین المان‌هایی است که کاربر با آن برخورد می‌کند پس انتخاب عنوان مناسب می‌تواند بر فروش و دیده شدن یک دوره تاثیرگذار باشد.

در زیر به برخی از استانداردهای عنوان دوره می‌پردازیم:

1- اول عنوان دوره از کلمه آموزش استفاده شود.

2- عنوان دوره دربرگیرنده محتوای دوره باشد.

3- از استفاده همزمان دو کلمه جامع و دوره کامل خوداری نمایید.

4- تعداد کاراکترها حداکثر 60 عدد باشد.

5- در صورتی که دوره نرم‌افزار است باید نسخه آن در عنوان دوره مطرح شود. مثل: (آموزش ورد نسخه 2023)

6- در صورتی که دوره متناسب با سطح خاصی از کاربران است، در نام درج شود. مانند: (آموزش مقدماتی ورد 2023)

7- از نام مکتب‌‌خونه در عنوان استفاده نشود.

 

در زیر به برخی از نمونه‌های مختلف نام گذاری می‌پردازیم:

 

محتوا