مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

پس از تحویل ویدیوها، دوره به سرعت منتشر می شود؟

Docy

تغیرات

—– 1.1 (26 آوریل 2018) ——
اضافه شده: وارد کننده نسخه ی نمایشی با یک کلیک
جدید: منوی چسبنده
ثابت: پس زمینه ذرات در بخش قهرمان
بهبود یافته: برخی از گزینه های کد کوتاه

محتوا