مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بصورت سازمانی از مکتب‌خونه دوره خریداری کنید؟

Docy

آموزش تنظیم سه پایه

در این ویدیو آموزش کار با سه پایه و نحوه تنظیم آن قبل از شروع فیلم برداری توضیح داده می شود.

محتوا