مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بصورت سازمانی از مکتب‌خونه دوره خریداری کنید؟

Docy

نمونه زیرنویس

اگر برای بار اول است که میخواهید دوره ی زیرنویس خود را در مکتبخونه به اشتراک بگذارید پس از تایید دوره مد نظر ویدیو شماره 1 دوره خود را زیرنویس کرده و برای چک زیرنویس برای همکاران ما در بخش زیرنویس مکتبخونه ارسال نمایید و منتظر تایید نمونه زیرنویس باشید.

 

 

راه‌های ارتباط با کارشناسان زیرنویس:

@Subtitle_maktab
+989032516486

 

محتوا