مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

پس از تحویل ویدیوها، دوره به سرعت منتشر می شود؟

دوره های زیر با توجه به درخواست‌های کاربران، شرکت‌ها و … تهیه شده است و با استفاده از لیست زیر می توانید برای تولید دوره‌ی جدید خود ایده گرفته و به فروش بیشتری دست یابید.

مکتب بیزینس، سرویس جدید مکتب‌خونه مخصوص سازمان‌هاست که امکان دسترسی کارکنان سازمان‌ها به آموزشات را فراهم می‌کند. این خدمت در کنار فروش عادی دوره برای اساتید مکتب‌خونه ایجاد درآمد می‌کند.

در مکتب بیزینس، درآمد اساتید برحسب میزان دیده شدن دوره توسط سازمانها محاسبه می‌شود و در صورتی که دوره‌ای که تولید می‌کنید مطابق نیازمندی‌های سازمان‌های بزرگ باشد، می توانید در کنار فروش عادی خود به درآمد مناسبی از سرویس مکتب بیزینس دست پیدا کنید!